top of page

 Vår märkning består av fyra färger - grön, gul, röd och svart. Här nedan kan du läsa om vad respektive färg innebär.

Den gröna färgen innebär att maximalt 5% av produktens energi kommer ifrån fritt socker. 5% är den gräns som Världshälsoorganisationen, WHO, har satt som hälsomål. Ät hur mycket du vill av gröna varor - utan att få i dig för mycket socker.

Den gula färgen innebär att maximalt 10% av produktens energi kommer ifrån fritt socker. 10% är den gräns som Livsmedelsverket har satt som rekommendation.  Gula varor är helt okej – när vi kikar på sockermängd.

Den röda färgen indikerar att av produktens energi så kommer 10-35% ifrån fritt socker. Äter du för mycket röda varor till vardags, riskerar du att få dig för mycket socker.

Den svarta färgen indikerar att av produktens energi så kommer mer än 35% ifrån fritt socker. Begränsa de svarta varorna kraftigt och ät dem endast vid väl valda tillfällen.

Exempel på hur märkningen kan se ut i butik

grön.png
gul_edited.png
ro%CC%88d_edited.png
svart_edited.png

Målet med Sockerchecken är att med en enkel färgmärkning göra det lätt för konsumenter att hålla koll på allt socker i livsmedel. I märkningen utgår vi från WHO:s rekommendationer kring socker.

Enligt WHO bör vi begränsa mängden fritt socker till maximalt 5 procent av alla kalorier. Till fritt socker räknar WHO allt tillsatt socker, sirap, honung, juice och juicekoncentrat. 

Utöver rekommendationen har WHO ett hälsomål: att vi ska konsumera mindre än 5 energiprocent fritt socker.

I Sockercheckens märkning är därför livsmedel som innehåller mindre än 5 energiprocent fritt socker gröna. Av dem kan man äta hur mycket man vill.

Livsmedel som ligger mellan 5 och 10 energiprocent fritt socker är gula. Dessa varor är också helt okej att äta.

Livsmedel som ligger mellan 10 och 35 energiprocent är röda. Av sådana varor kan man äta lite till vardags, men äter man många röda livsmedel kommer man att överskrida rekommendationerna.  

Livsmedel som ligger över 35 energiprocent är märkta med svart. Sådana varor ska man begränsa kraftigt, i alla fall om man vill minimera risken för karies och bibehålla sin hälsa.

I Sockercheckens märkningen vissa undantag. Om allt fritt socker i ett livsmedel kommer från juice sänker vi märkningen en grad. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också vitaminer och antioxidanter. Så trots att juice och läsk innehåller lika mycket fritt socker, blir juicen röd och läsken svart.

Undantaget för juice gäller dock inte bebismat. Barnmatsproducenter använder ofta juice och koncentrerad juice för att söta gröt, klämmisar och välling. Eftersom bebisar inte ska äta översötade produkter räknar vi juice som lika illa som socker. 

Hur gör vi uträkningen?

Vissa livsmedelsproducenter redovisar hur mycket fritt socker de har haft i en vara, men de flesta gör det inte. För en konsument är det därför mer eller mindre omöjligt att veta hur mycket socker man får i sig.

Sockerchecken har utvecklat en metod för att utifrån den information som finns på livsmedelsförpackningar göra kvalificerad uppskattning av hur mycket fritt socker ett livsmedel innehåller. Uppskattningen är inte exakt (bara tillverkarna har all information om hur de producerar sina livsmedel), men den bygger på en uträkning som tar hänsyn till alla ingredienser som finns i en vara.

I uträkningen utgår vi från varans totala innehåll av sockerarter. Sedan gör vi en uppskattning av hur mycket naturligt socker från spannmål, mjölk, bär, frukt och olika grönsaker som finns i varan. Detta naturliga socker drar vi bort från det totala sockerinnehållet. Det som blir kvar är det fria sockret i varan. Utifrån denna uppskattade mängd fritt socker räknar vi ut kaloriprocenten fritt socker.

I de fall där producenten har angivit mängden tillsatt socker i varan i ingredienslistan utgår vi från den siffran. Då får vi fram en exakt siffra på kaloriprocenten fritt socker.

I vår analys av livsmedlet tar vi också hänsyn till om allt det fria sockret kommer från ren juice. I de fallen sänker vi märkningen en grad. Apelsinjuice innehåller exempelvis lika mycket socker som läsk, men blir röd istället för svart. Juice är visserligen sockerrikt, men innehåller också viktiga näringsämnen. Därför är juice bättre än läsk.

Undantaget för juice gäller dock inte barnmatshyllan. Barnmatsproducenter använder ofta juice för att söta klämmisar, gröt och välling. Bebisar ska inte äta söt mat, därför gör vi ett undantag från undantaget.

Stav och skrivfel kan påverka analysen

I Sverige säljs tiotusentals olika livsmedel. Sockercheckens analys bygger på en automatiserad inläsning av dessa varors ingredienslistor. En svårighet är att ingredienslistorna inte är standardiserade. Olika tillverkare skriver på olika vis, på många olika språk och ibland dessvärre även med en egenartad stavning. I utvecklingen av Sockerchecken har vi tagit hänsyn till många av olikheterna, men i vissa fall kommer vår uppskattning att bli fel. Om du upptäcker att märkningen av något livsmedel har blivit konstig: ta en bild på varan och sms:a eller mejla bilden till oss: 0708-76 25 20 alt. info@sockerchecken.se. Då hjälper du oss att bli ännu bättre. Tack!

 

Har din vara märkts fel?

 

Som vi skriver ovan bygger Sockercheckens märkning på en kvalificerad uppskattning av varans sockerinnehåll. Om du som producent tycker att din vara har blivit felmärkt, kontakt oss på info@sockerchecken, eller på telefon 0708-76 25 20. Ger du oss exakta siffror på sockerinnehållet blir vår märkning ännu bättre!

 

Vi vill också uppmana alla producenter att i ingredienslistan ange hur mycket tillsatt socker, juice eller juicekoncentrat ni haft i en vara. Då hjälper ni era kunder att hålla koll på sockret.

bottom of page